vùng chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng đc gọi là A. bán bình nguyên B. châu thổ C. trung du D. bình nguyên ở nửa cầu Nam , nếu nhìn xuôi theo hướ

Photo of author

By Gabriella

vùng chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng đc gọi là
A. bán bình nguyên
B. châu thổ
C. trung du
D. bình nguyên
ở nửa cầu Nam , nếu nhìn xuôi theo hướng chuyển động thì vật thể chuyển sẽ lệch hướng về
A. bên trái
B. bên phải
C. cực Nam
D. Xích đạo
nhận định nào sau đây là đúng về hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ trên Trái Đất ?
A. Càng xa Xích đạo , thời gian ngày càng dài ra và thời gian đêm càng ngắn lại
B. Mọi nơi trên Trái Đất đều cótho72i gian ngày và đê chênh lệch nhau
C. Từ vòng cực về phía cực có hiện tượng ngày hoặc đêm dài suốt 24h
D. Số ngày hoặc đêm dài suốt 24h thường chỉ xảy ra ở xích đạo
Leave a Comment