Khi treo một vật m1=1kg vào con lắc lò xo thì lò xo dao động với chu kỳ T1=2s. Hỏi khi treo vật m2=4kg thì chu kỳ dao động của vật là bao nhiêu?

Khi treo một vật m1=1kg vào con lắc lò xo ...

Read more

Có một mẫu sắt bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này cần cho mẫu sắt đó tác dụng với dung dịch nào sau đây? A:FeCl2 dư B:HCl dư C:H2 SO

Có một mẫu sắt bị lẫn tạp chất là nhôm, ...

Read more

cho phân số 7/13.hỏi phải thêm vào tử số bao nhieu và bớt mẫu số bấy nhiêu để được phân số 9/11

cho phân số 7/13.hỏi phải thêm vào tử số bao ...

Read more

tính diện xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 15dm, chiều rộng 10dm, và chiều cao 5dm.

tính diện xung quanh của hình hộp chữ nhật có ...

Read more

Hỗn hợp M gồm axit cacboxilic x và este Y (có cùng số nguyên tử cacbon, đều đơn chức) Cho m gam M phản ứng vừa đủ với dd chứa 0,2 mol NaOH sinh ra 15.

Hỗn hợp M gồm axit cacboxilic x và este Y ...

Read more

Nguyên tử X có tổng các hạt là 46 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14 hạt. a) Tính số hạt mỗi lại của nguyên tử X b) Cho

Nguyên tử X có tổng các hạt là 46 trong ...

Read more

Bố ơi ;-; Put the correct word forms Although he’s now middle-aged he still looks quite…..GRACE I don’t think his apology is …… ACCEPT The ……mater

Bố ơi ;-; Put the correct word forms Although he’s ...

Read more

Tìm các số nguyên n sao cho : 3n-4 là bội của n-2

Tìm các số nguyên n sao cho : 3n-4 là ...

Read more

Hãy tìm cách tính số lượng đường kính trong ống tre.

Hãy tìm cách tính số lượng đường kính trong ống ...

Read more

Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: KOH,KBr,K2CO3,HCl,HNO3,KF

Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa ...

Read more