What would you like ? Có nghĩa là gì Giúp vs

Photo of author

By Lydia

What would you like ?
Có nghĩa là gì
Giúp vs

0 bình luận về “What would you like ? Có nghĩa là gì Giúp vs”

  1. What would you like:

    Nghĩa là: Bạn muốn gì? 

                           ~Gaconcute1809~

Viết một bình luận