Will I be ready in time? => (want to know)

By Charlie

Will I be ready in time? => (want to know)

0 bình luận về “Will I be ready in time? => (want to know)”

 1. -câu gián tiếp , nhưng ở đây want chứ k phải là wanted  nên ta chỉ cần chuyển ngôi , trạng từ và giữ nguyên 

  i want to know if me will be ready in time

  Trả lời
 2. Will i be ready in time?

  =>i want to know if i will be ready in time

  Câu trực tiếp gián tiếp dạng câu hỏi đảo

  Học tốt nhé

  🙂

  Trả lời

Viết một bình luận