write a paragraph to tell about the topic “what activities you usually do in your free time”

By Adalyn

write a paragraph to tell about the topic “what activities you usually do in your free time”

0 bình luận về “write a paragraph to tell about the topic “what activities you usually do in your free time””

 1. Hello my name is ${Lam}$ ${Chi}$ . This is my free time . In my free time I often do gardening with my grandparents. I like it the most when doing things with them because it’s fun to work with them. I often go out to play games with my friends like free fire games and mini world because those games are very interesting, especially when playing with friends like that, I really like it. I really love my free time because it entertains me mentally.

  Dịch

  Xin chào tên tôi là Lam Chi. Đây là thời gian rảnh rỗi của tôi. Những lúc rảnh rỗi tôi thường cùng ông bà làm vườn. Tôi thích nhất khi làm việc với họ vì rất vui khi làm việc với họ. Mình thường đi chơi với bạn bè như game free fire, mini world vì những game đó rất thú vị, nhất là khi chơi với bạn bè như vậy thì mình rất thích. Tôi thực sự yêu thời gian rảnh rỗi của mình vì nó giúp tôi giải trí về mặt tinh thần

  Trả lời
 2. English :

  Every morning, after a period of 45 minutes which is a 5-minute break, we take advantage of the time to memorize the next lesson. The mornings just sounded very boring. In the afternoon, when recess was on, we sat on the bench chatting, then we walked around the gymnasium and finally read together. It doesn’t sound very good, but after a long time, Covid is very happy to see the teachers and friends again.

  Dịch ra là :

  Mỗi buổi sáng, sau tiết học 45 phút là 5 phút giải lao, chúng tôi tranh thủ thời gian học thuộc bài tiếp theo. Buổi sáng chỉ nghe có vẻ rất nhàm chán. Trong chiều, khi giờ giải lao diễn ra, chúng tôi ngồi trên băng ghế trò chuyện, sau đó chúng tôi đi bộ xung quanh sân thể dục và cuối cùng là đọc sách cùng nhau. Nghe có vẻ không ổn lắm, nhưng sau một thời gian dài, Covid rất vui khi được gặp lại các thầy cô và các bạn.

  Trả lời

Viết một bình luận