Chứng minh cuba là hòn đảo anh hùng Lưu ý không chép mạng Mình đang cần gấp giúp mình với

By Aaliyah

Chứng minh cuba là hòn đảo anh hùng
Lưu ý không chép mạng
Mình đang cần gấp giúp mình với

0 bình luận về “Chứng minh cuba là hòn đảo anh hùng Lưu ý không chép mạng Mình đang cần gấp giúp mình với”

 1. Cu Ba là hòn đảo anh hùng vì:

  Trong chiến đấu chống chế độ độc tài Ba-ti-xta (1953 – 1959)

  1953, được Mĩ giúp, Batixta đã thiết lạp chế độ độc tài quân sự, thi hành nhiều chính sách phản động…-> nhân dân CuBa bền bỉ đáu tranh.

  26/7/1953, Phi đen lãnh đạo 135 thanh niên tấn công pháo đài Môn-ca-đa, mở đầu thời kì đấu tranh vũ trang

  Mặc dù lực lượng chênh lệch, gặp nhiều khó khăn nguy hiểm, nhưng từ năm 1956 – 1958, phong trào cách mạng lan rộng khắp cả nước và chuyển sang thế phản công.

  Ngày 1/1/1959, chế độ độc tài Batixta bị lật đổ. Cách mạng giành thắng lợi, chấm dứt ách thống trị của chính quyền tay sai. CuBa là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la tinh

  Trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1959 – nay)

  Từ 1959 -1961, Cu Ba tiến hành cải cách dân chủ. Là nước đầu tiên ở Tây bán cầu tuyên bố tiến lên chủ nghĩa xã hội (1961) giữa vòng vây của Mĩ.

  Từ 1961 đến nay, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã họi đạt nhiều thành tựu…Mặc dù bị Mĩ bao vây cấm vận, chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ nhưng Cu Ba vẫn kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội.

  => những thành tựu trong chiến đấu và trong xây dựng bảo vệ tổ quốc đã chứng minh rằng Cu Ba là “hòn đảo anh hùng”

  Trả lời

Viết một bình luận