y=(m-1)x-2m+4 có đồ thị (d).Xác định m để (d) cắt các trục tọa độ tại 2 điểm M,N sao cho tam giác OMN cân

By Jade

y=(m-1)x-2m+4 có đồ thị (d).Xác định m để (d) cắt các trục tọa độ tại 2 điểm M,N sao cho tam giác OMN cân

0 bình luận về “y=(m-1)x-2m+4 có đồ thị (d).Xác định m để (d) cắt các trục tọa độ tại 2 điểm M,N sao cho tam giác OMN cân”

 1. $d\cap Ox:y=0\Rightarrow x=\dfrac{2m-4}{m-1}\Rightarrow M(\dfrac{2m-4}{m-1};0)$
  $d\cap Oy:x=0\Rightarrow y=-2m+4\Rightarrow N(0;-2m+4)$
  Để $\Delta OMN$ cân
  $\Rightarrow |\dfrac{2m-4}{m-1}|=|-2m+4|=|2m-4|$
  $\Rightarrow |m-1|=1$
  $\Rightarrow \left[ \begin{array}{l} m-1=1\\ m-1=-1 \end{array} \right .\Rightarrow \left[\begin{array}{l} m=2 \\m=0\end{array} \right .$

  Trả lời
 2. Gọi $M$ và $N$ lần lượt là giao điểm của (d) với Ox và Oy. Khi đó, tọa độ của 2 điểm trên có dạng lần lượt là $M(a,0)$ và $N(0,b)$

  Do 2 điểm trên thuộc đồ thị nên

  $0 = (m-1).a – 2m + 4$ -> $a = \dfrac{2m-4}{m-1}$

  $b = (m-1).0 -2m + 4$ -> $b = 4-2m$

  Ta thấy tam giác OMN chỉ có thể cân tại O. Do đó, để tam giác này cân thì OM = ON hay

  $|4-2m| = |\dfrac{2m-4}{m-1}|$

  TH1: $4-2m = \dfrac{2m-4}{m-1}$

  Ptrinh tương đương vs

  $(4-2m)(m-1) = 2m-4$

  $<-> -2m^2 +4m = 0$

  Vậy $m = 0$ hoặc $m = 2$

  TH2: $4-2m = -\dfrac{2m-4}{m-1}$

  $<-> (4-2m)(m-1) = 4-2m$

  Vậy $m = 2$

  Do đó, $m \in \{ 0, 2\}$.

  Trả lời

Viết một bình luận