Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là A: Bộ NST của tế bào mẹ đc sao chép nguyên vẹn cho 2 tế bào con B: sự phân li đồng đều của các NST từ tế

Photo of author

By Raelynn

Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là
A: Bộ NST của tế bào mẹ đc sao chép nguyên vẹn cho 2 tế bào con
B: sự phân li đồng đều của các NST từ tế bào mẹ đến tế bào con
C: sự nhân đôi của các NST trong quá trình phân bào
D:sự phân li đồng đều chất nhân từ tế bào mẹ đến tế bào con

0 bình luận về “Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là A: Bộ NST của tế bào mẹ đc sao chép nguyên vẹn cho 2 tế bào con B: sự phân li đồng đều của các NST từ tế”

  1. Đáp án: A

    Giải thích các bước giải:

     Sự nhân đôi của ADN trước khi bước vào phân bào và sự phân li của NST ở kì sau của nguyên phân đã tạo ra 2 tế bào con có bộ NST giống nhau và giống tế bào mẹ, giúp duy trì bộ NST qua các thể hệ.

Viết một bình luận