ý nghĩa Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại châu Âu

By Aaliyah

ý nghĩa
Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại châu Âu

0 bình luận về “ý nghĩa Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại châu Âu”

  1. – Giai cấp tư sản mới hình thành, có thể lực về kinh tế nhưng lại không có thế lực về chính trị.

    – Giai cấp tư sản đại diện cho nền sản xuất tiến bộ, nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

    – Vì thế, để giải quyết mâu thuẫn về kinh tế với địa vị xã hội của giai cấp mình, họ đã đứng lên đấu tranh chống chế độ phong kiến để giành lại địa vị xã hội cho tương xứng.

    Trả lời
  2. Làm biến đổi xã hội châu Âu, các giai cấp mới được hình thành, mở ra thời kỳ đưa châu Âu bước vào con đường tư bản chủ nghĩa,

    Trả lời

Viết một bình luận