Ý nghĩa/ giá trị của di sản văn hóa Tràng An.

By Rose

Ý nghĩa/ giá trị của di sản văn hóa Tràng An.

0 bình luận về “Ý nghĩa/ giá trị của di sản văn hóa Tràng An.”

  1. -Là tài sản dân tộc, nói lên truyền thống của dân tộc, thể hiện công đức của các thế hệ tổ tiên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, thể hiện kinh nghiệm của dân tộc trong các lĩnh vực.

    – Văn hóa Tràng An là 1 nền văn hóa cổ ở Việt Nam, hình thành từ thời kì đồ đá cũ cách nay khoảng 25 ngàn năm. 

    Trả lời
  2. Ý nghĩa là: Là tài sản dân tộc, nói lên truyền thống của dân tộc, thể hiện công đức của các thế hệ tổ tiên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, thể hiện kinh nghiệm của dân tộc trong các lĩnh vực 

    Giá trị: Văn hóa Tràng An là 1 nền văn hóa cổ ở Việt Nam, hình thành từ thời kì đồ đá cũ cách nay khoảng 25 ngàn năm. 

    Trả lời

Viết một bình luận