Cho biểu thức:A=5/(x-2) (với x≠2) Tìm các số nguyên x để A là số nguyên

By Adalynn

Cho biểu thức:A=5/(x-2) (với x≠2)
Tìm các số nguyên x để A là số nguyên

0 bình luận về “Cho biểu thức:A=5/(x-2) (với x≠2) Tìm các số nguyên x để A là số nguyên”

 1. Xét A = $\frac{5}{x-2}$ (ĐK: x $\neq$ 2) 

  Để A nguyên 

  ⇔ $\frac{5}{x-2}$ nguyên

  ⇔ 5 chia hết cho x – 2 

  ⇔ x – 2 ∈ Ư(5) 

  Mà: Ư (5) = {±1; ±5}

  ⇒ x – 2 ∈ {±1; ±5} 

  ⇒ x ∈ {1; ±3; 7)

  Trả lời
 2. Đáp án:

  $x \in$ {-3; 1; 3; 7} thì A là số nguyên.

  Giải thích các bước giải:

   ĐK: $x \neq 2$ 

  Để A là số nguyên thì $x – 2$ là ước của 5. 

  Khi đó: $x – 2 \in$ {-5; – 1; 1; 5} 

  Suy ra: 

  $ x – 2 = – 5 => x = – 3$ 

  $x – 2 = – 1 => x = 1$ 

  $x – 2 = 1 => x = 3$ 

  $x – 2 = 5 => x = 7$ 

  Vậy $x \in$ {-3; 1; 3; 7} thì A là số nguyên.

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm