0 biết đừng phá nha…mik spam đấy… 1 ô tô và 1 xe máy ở 2 địa điểm A và B cách nhau 105km,khởi hành cùng 1 lúc đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau

By Ariana

0 biết đừng phá nha…mik spam đấy…
1 ô tô và 1 xe máy ở 2 địa điểm A và B cách nhau 105km,khởi hành cùng 1 lúc đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1h30’.Biết vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy 10km/h.Tính vận tốc của mỗi xe
Viết một bình luận