0 biết đừng phá nha…mik spam đấy… 1 ô tô và 1 xe máy ở 2 địa điểm A và B cách nhau 105km,khởi hành cùng 1 lúc đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau

Photo of author

By Ariana

0 biết đừng phá nha…mik spam đấy…
1 ô tô và 1 xe máy ở 2 địa điểm A và B cách nhau 105km,khởi hành cùng 1 lúc đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1h30’.Biết vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy 10km/h.Tính vận tốc của mỗi xe

0 bình luận về “0 biết đừng phá nha…mik spam đấy… 1 ô tô và 1 xe máy ở 2 địa điểm A và B cách nhau 105km,khởi hành cùng 1 lúc đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  -Gọi vận tốc của ô tô xuất phát từ A là x ( km/h)( x>0)

  -Vận tốc của xe máy xuất phát từ B là x-10(km/h)

  -Vì hai xe gặp nhau sau 1h30ph ( = \(\frac{3}{2}\)h) nên:

  + Quãng đường xe máy xuất phát từ A đến điểm gặp nhau là : \(\frac{3}{2}\)x(km)

  +Quãng đường xe máy xuất phát từ B đến điểm gặp nhau là:\(\frac{3}{2}\)(x-10) (km)

  – Vì hai xe máy đi ngược chiều nên ta có phương trình:

  \(\frac{3}{2}\)x + \(\frac{3}{2}\)(x-10) = 105

  \(\Leftrightarrow\frac{3x+3x-30}{2}\) = 105

  ⇔ 6x-30=210

  \Leftrightarrow\) x = 40 ( thỏa mãn điều kiện của ẩn)

  – Vận tốc của xe máy xuất phát từ B là :40 – 10 = 30 (km/h)

  Vậy vận tốc của ô tô xuất phát từ A là 40 km/h

  vận tốc của xe máy xuất phát từ B là 30 km/h 

Viết một bình luận