Một khu vườn có chu vi là 120 m, chiều rộng kém chiều dài 8m. Người ta trồng cam trong khu vườn đó, cứ 12m vuông thì trồng được 3 cây. Hỏi khu vườn đó

By Savannah

Một khu vườn có chu vi là 120 m, chiều rộng kém chiều dài 8m. Người ta trồng cam trong khu vườn đó, cứ 12m vuông thì trồng được 3 cây. Hỏi khu vườn đó trồng được bao nhiêu cây

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận