1.000 con khỉ sống trong một tòa nhà rất lớn. Ngôi nhà được trang bị 1.000 bóng đèn. Mỗi bóng đèn có công tắc riêng được đánh số từ 1 đến 1.000. Lúc đ

Photo of author

By Madeline

1.000 con khỉ sống trong một tòa nhà rất lớn. Ngôi nhà được trang bị 1.000 bóng đèn. Mỗi bóng đèn có công tắc riêng được đánh số từ 1 đến 1.000.
Lúc đó, tất cả các bóng đèn đang tắt. Trời chuyển tối, lũ khỉ muốn bật chúng lên theo cách sau:
Con khỉ thứ nhất bật tất cả công tắc là bội số của 1.
Con khỉ thứ hai bật tất cả công tắc là bội số của 2.
Con khỉ thứ ba bật tất cả công tắc là bội số của 3.
Con khỉ thứ tư bật tất cả công tắc là bội số của 4.
Những con khỉ khác bật các công tắc có số là bội số của thứ tự của nó.
Vậy, cuối cùng, những bóng đèn nào sẽ sáng?
giúp mik vs
Leave a Comment