1 bàn là có ghi 550w -110v được mắc nối tiếp với 1 bóng đèn có ghi 60w-110v vào mạch điện có hiệu điện thế 220v phần a : tính điện trở của bàn là

By Gabriella

1 bàn là có ghi 550w -110v được mắc nối tiếp với 1 bóng đèn có ghi 60w-110v vào mạch điện có hiệu điện thế 220v phần a : tính điện trở của bàn là và bóng đèn khi nó hoát động bình thường phần b: coi điện trở của bóng đèn và bàn là là ko đổi tính cường độ dòng điện đi qua mạch phần c : tính công suất thực tế của bàn là và bóng đèn khi đó

0 bình luận về “1 bàn là có ghi 550w -110v được mắc nối tiếp với 1 bóng đèn có ghi 60w-110v vào mạch điện có hiệu điện thế 220v phần a : tính điện trở của bàn là”

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Cường độ dòng điện là :

  I=UR

  Khi tăng U thêm 10V, ta có : I′=U+10R

  Ta có : I′=1,5I⇒U+10R=2.UR⇒U+10=1,5.U⇒U= (tự tính)

  Trả lời

Viết một bình luận