1. Bộ ba nào sau đây không thể là số đo ba cạnh của một tam giác? A. 1cm; 2cm; 2,5cm B. 3cm; 4cm; 6cm C. 6cm; 7cm; 13cm D. 6cm; 7cm; 13cm 2. Cho ∆ABC,

By Everleigh

1. Bộ ba nào sau đây không thể là số đo ba cạnh của một tam giác?
A. 1cm; 2cm; 2,5cm
B. 3cm; 4cm; 6cm
C. 6cm; 7cm; 13cm
D. 6cm; 7cm; 13cm
2. Cho ∆ABC, hãy chọn đáp án sai:
A. AB + AC > BC
B. BC – AC > AB
C. AC – BC < AB < BC + AC D. AB + BC > AC
3. Độ dài hai cạnh của một tam giác là 1cm và 7cm. Trong các số đo sau đây số đo nào là độ
dài cạnh thứ ba của tam giác đó?
A. 8cm B. 6cm C. 7cm D. 9cm
4. Cho tam giác cân biết độ dài hai cạnh là 2dm và 5dm. Chu vi của tam giác đó là:
A. 9dm B. 10dm C. 11dm D. 12dm

0 bình luận về “1. Bộ ba nào sau đây không thể là số đo ba cạnh của một tam giác? A. 1cm; 2cm; 2,5cm B. 3cm; 4cm; 6cm C. 6cm; 7cm; 13cm D. 6cm; 7cm; 13cm 2. Cho ∆ABC,”

 1. 1.C

  vì 6+7=13=> ko vẽ được tam giác có độ dài 3 cạnh là:6cm;7cm;13cm

  2.B

  Có ΔABC : BC-AC<AB(tính chất)

  => BC-AC>AB(vô lí)

  3.D

  vì 7+1<9 => vẽ được tam giác có độ dài 3 cạnh là 6cm;7cm;13cm

  4.D

  vì 5<2+5 (2 > 5-5)

  Chúc bạn học tốt~~

   

   

  Trả lời

Viết một bình luận