1/ Các từ ngữ được in đậm trong mỗi nhóm dưới đây có đặc điểm chung gì? a) mênh mông, lộp độp, mềm mại, rào rào:…………………………………… b) nhi đồng, trẻ em, th

By Delilah

1/ Các từ ngữ được in đậm trong mỗi nhóm dưới đây có đặc điểm chung gì?
a) mênh mông, lộp độp, mềm mại, rào rào:……………………………………
b) nhi đồng, trẻ em, thiếu nhi, con trẻ:…………………………………………..
c) cánh buồm, cánh chim, cánh diều, cánh quạt: ……………………………..
d) đồng nội, đồng hành, đồng tiền, trống đồng: ……………………………….
Em cần gấp mong các anh chji giúp em

0 bình luận về “1/ Các từ ngữ được in đậm trong mỗi nhóm dưới đây có đặc điểm chung gì? a) mênh mông, lộp độp, mềm mại, rào rào:…………………………………… b) nhi đồng, trẻ em, th”

 1. 1. Các từ ngữ được in đậm trong mỗi nhóm dưới đây có đặc điểm chung gì?

  a) mênh mông, lộp độp, mềm mại, rào rào

  $→$ Từ láy

  b) nhi đồng, trẻ em, thiếu nhi, con trẻ:

  $→$ đều chỉ từng lứa tuổi của 1 con  người chưa trưởng thành 

  c) cánh buồm, cánh chim, cánh diều, cánh quạt

  $→$ đều chỉ 1 đồ dùng hoặc bộ phân 

  d) đồng nội, đồng hành, đồng tiền, trống đồng

  $→$ Từ đồng âm

  $#Chúc bạn học tốt!$

  $#Xin hay nhất$

  Trả lời

Viết một bình luận