Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự f. Ảnh của AB tạo bởi thấu kính cùng chiều và cao gấp hai lần AB. Nếu giữ n

Photo of author

By Nevaeh

Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự f. Ảnh của AB tạo bởi thấu kính cùng chiều và cao gấp hai lần AB. Nếu giữ nguyên thấu kính và di chuyển vật ra xa thấu kính thêm 2cm thì ảnh sẽ dịch chuyển thêm 10cm. Giá trị của f là:
Leave a Comment