1 cánh quạt dài 20cm quay với tốc độ 240 vòng /phút a.tính chu kì.tần số.tốc độ góc.

By Ayla

1 cánh quạt dài 20cm quay với tốc độ 240 vòng /phút
a.tính chu kì.tần số.tốc độ góc.

0 bình luận về “1 cánh quạt dài 20cm quay với tốc độ 240 vòng /phút a.tính chu kì.tần số.tốc độ góc.”

Viết một bình luận