Trong một phép trừ, biết số bị trừ hơn hiệu là 40. Số trừ trong phép trừ đó là?

By Emery

Trong một phép trừ, biết số bị trừ hơn hiệu là 40. Số trừ trong phép trừ đó là?

0 bình luận về “Trong một phép trừ, biết số bị trừ hơn hiệu là 40. Số trừ trong phép trừ đó là?”

 1. @isa

  Ta có :  số trừ số bằng số bị trừ trừ hiệu

  Lại có : số  bị trừ hơn hiệu là 40 ( đề cho )

              Đ/S : 40

  Trả lời
 2. Trong phép trừ , số trừ bằng số bị trừ trừ đi hiệu. Biết số bị trừ hơn hiệu là 40, 

  tức là số bị trừ trừ đi hiệu thì bằng 40. Vậy số trừ là 40.

   

  Trả lời

Viết một bình luận