Chi em bài này với anh chị 4. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật biết chiều dài 4,5dm, chiều cao 1,5 m , chiều rộng 2,

By Margaret

Chi em bài này với anh chị
4. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật biết chiều dài 4,5dm, chiều cao 1,5 m , chiều rộng 2,5dm

0 bình luận về “Chi em bài này với anh chị 4. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật biết chiều dài 4,5dm, chiều cao 1,5 m , chiều rộng 2,”

 1. Đáp án:

  diện tích xung quanh: `210m^2`

  diện tích toàn phần: `232,5m^2`

  Giải thích các bước giải:

                   Đổi: `1,5m=15dm`

  Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật đó là:

                      `(4,5+2,5)\times2\times15=210(m^2)`

  Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật đó là:

                      `210+4,5\times2,5\times2=232,5(m^2)`

                                           Đáp số: diện tích xung quanh: `210m^2`

                                                         diện tích toàn phần: `232,5m^2`

  Trả lời
 2. Đáp án:

  232,5 dm²

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: 1,5 m = 15 dm

  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

               ( 4,5 + 15 ) x 2 x 2,5 = 97,5 ( dm² )

  Diện tích hai mặt đáy là:

                4,5 x 15 x 2 = 135 ( dm²)

   Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

                  97,5 + 135 = 232,5 ( dm² )

                           Đáp số: 232,5 dm²

  Trả lời

Viết một bình luận