1. Cho 3,36 lit khí SO2 tác dụng với 2,24 lít khí O2 trong điều kiện V2O5 và nhiệt độ thích hợp, giả sử sau phản ứng thu được lit hỗn hợp khí. Tính Hi

Photo of author

By Kinsley

1. Cho 3,36 lit khí SO2 tác dụng với 2,24 lít khí O2 trong điều kiện V2O5 và nhiệt độ thích hợp, giả sử
sau phản ứng thu được lit hỗn hợp khí. Tính Hiệu suất phản ứng

0 bình luận về “1. Cho 3,36 lit khí SO2 tác dụng với 2,24 lít khí O2 trong điều kiện V2O5 và nhiệt độ thích hợp, giả sử sau phản ứng thu được lit hỗn hợp khí. Tính Hi”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $nSO2=3,36/22,4=0,15(mol)$

  $nO2=2,24/2,24=0,1(mol)$

  $2SO2+O2–to–>2SO3$

  Lập tỉ số

  $nSO2(0,15/1)<nO2(0,1/1)$

  =>O2 dư

  theo PT

  $nO2=1/2nSO2=0,075(mol)$

  =>$H=0,075/0,1.100$%$=75$%

Viết một bình luận