Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 140 mét vuông .Chiều dài hơn chiều rộng 2m,chiều cao là 5m. a.Tính chu vi mặt đáy b.Tính diện tích to

Photo of author

By Skylar

Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 140 mét vuông .Chiều dài hơn chiều rộng 2m,chiều cao là 5m.
a.Tính chu vi mặt đáy
b.Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

0 bình luận về “Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 140 mét vuông .Chiều dài hơn chiều rộng 2m,chiều cao là 5m. a.Tính chu vi mặt đáy b.Tính diện tích to”

 1. Chu vi đáy hình hộp chữ nhật là:

  `140:5=28(m)`

  Ta có chu vi đáy hình hộp chữ nhật bằng tổng `2` lần độ dài chiều dài và chiều rộng.

  Vậy tổng độ dài chiều dài và chiều rộng là:

  `28:2=14(m)`

  Độ dài chiều dài là:

  `(14+2):2=8(m)`

  Độ dài chiều rộng là:

  `14-8=6(m)`

  Diện tích `2` mặt đáy là:

  `8xx6xx2=96(m^2)`

  Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

  `96+140=236(m^2)`

  Vậy chu vi mặt đáy là `28m` và diện tích toàn phần là `236m^2`.

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

  140 : 5 = 28(m)

  Nửa chu vi đáy hình hộp chữ nhật là:

  28 : 2 = 14 ( m)

  Chiều dài hình hộp chữ nhật là:

  (14+2):2=8(m)

  Chiều rộng hình hộp chữ nhật là:

  14 – 8 = 6(m)

  Diện tích 1 mặt hình hộp chữ nhật là :

  8 x  6 = 48 ( m²)

  Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

  140 + 48 x 2 = 236(m²)

                       Đ/s : Chu vi đáy:28m

                               Dt toàn phần: 236 m²

  Xin hay nhất về cho nhóm nhé.

Viết một bình luận