1. cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA vuông góc với mp (ABCD). mp nào vuông với BC A.(SBD) B. (SAC) C. (SAB) D. (SCD) 2, cho hình ch

Photo of author

By Kylie

1. cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA vuông góc với mp (ABCD). mp nào vuông với BC
A.(SBD)
B. (SAC)
C. (SAB)
D. (SCD)
2, cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. SA vuông (ABCD) và SA = a căn 3. (SC,(ABCD))
Leave a Comment