em hãy xác định bố cục văn bản lão hạc căn cứ vào đâu em xác định đc bố cục của văn bản

em hãy xác định bố cục văn bản lão hạc ...

Read more

1. Gioi thiệu khái niệm truyền thuyết, môi trường sinh thành, lưu truyền và biến đổi của truyền thuyết

1. Gioi thiệu khái niệm truyền thuyết, môi trường sinh ...

Read more

Một đội thủy lợip phải sửa 1 đoạn đê .Biết nếu bớt đi 3 người thì đội phải kéo dài thêm 6 ngày , còn nếu có thêm 2 người thì đội hoàn thành trước tời

Một đội thủy lợip phải sửa 1 đoạn đê .Biết ...

Read more

so sánh 0,1 và 0,12 e cần câu trả lời ngắn nhất à

so sánh 0,1 và 0,12 e cần câu trả lời ...

Read more

If he had understood the problem , he wouldn’t have committed those mistakes

If he had understood the problem , he wouldn’t have ...

Read more

Tìm x biết: 4/5 + x= 5 và 14/15 ai làm nhanh và đúng 5 sao+câu trả lời hay nhất+cảm ơn

Tìm x biết: 4/5 + x= 5 và 14/15 ai ...

Read more

Chùm tia sáng … tới một gương cầu lõm có chùm tia … hội tụ vào một điểm ở trước gương.

Chùm tia sáng … tới một gương cầu lõm có ...

Read more

1. ” Do they need some help?” She asked her husband. 2. “May I have a look at your picture?” Lan asked Hoa. 3. ” Will our class take part in that comp

1. ” Do they need some help?” She asked her ...

Read more

Một trại gà trong 3 ngày thu đc 315 quả trứng.Hỏi trong 8 ngày như thế trại gà sẽ thu đc bao nhiêu quả trứng ?

Một trại gà trong 3 ngày thu đc 315 quả ...

Read more

Cho phương trình x^2 -2 (m+1)x+m-4=0 A,Giải pt khi m=1 B,CMR pt luôn có 2 nghiệm phân biệt với V giá trị của M C,CMR : bt A :x1(1-x2)+x2(1-x1) ko phụ

Cho phương trình x^2 -2 (m+1)x+m-4=0 A,Giải pt khi m=1 ...

Read more
Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm