1. Cửa hàng bán 1 cái TV giá 150 000 000 đồng. Nay cửa hàng giảm 20%. Hỏi giá bán cái TV hiện nay là bao nhiêu tiền? 2. Bố hơn con 32 tuổi. Tính tuổi

Photo of author

By Margaret

1. Cửa hàng bán 1 cái TV giá 150 000 000 đồng. Nay cửa hàng giảm 20%. Hỏi giá bán cái TV hiện nay là bao nhiêu tiền?
2. Bố hơn con 32 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay biết 3 năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi bố.
Mọi người giúp em nha. Em cảm ơn anh chị nhiều

0 bình luận về “1. Cửa hàng bán 1 cái TV giá 150 000 000 đồng. Nay cửa hàng giảm 20%. Hỏi giá bán cái TV hiện nay là bao nhiêu tiền? 2. Bố hơn con 32 tuổi. Tính tuổi”

 1. 1.

       Giá bán cái TV hiện nay là: 

        150 000 000:100x(100-20)=120000000(đồng)

                                     Đáp số:120000000 đồng

  2.

     vì hiệu số tuổi bố con ko thay đổi nên 3 năm sau hiệu số tuổi bố con là 32

      Coi số tuổi của bố là 3 phần bằng nhau thì số tuổi của con là 1 phần như thế

        Số tuổi của bố 3 năm nữa  là

         32:(3-1)x3=48(tuổi)

      Số tuổi của bố  hiện nay là

       48-3=45(tuổi)

    Số tuổi của con hiện nay là

       45-32=13(tuổi)

           Đáp số:Bố:45 tuổi

                       Con:13 tuổi

  (chúc bạn học tốt!)

    

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1 Số tiền cái TV hiện nay là:

  150000000 – 150000000 : 100 x 20 = 120000000

Viết một bình luận