Mẹ sinh con năm 25 tuổi. Năm nay tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ. Tuổi năm nay là: A. 25 T B. 45 T C. 35 T D. 15 T Và giải thích tại sao lại chọn đáp án mà

Photo of author

By Ximena

Mẹ sinh con năm 25 tuổi. Năm nay tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ. Tuổi năm nay là:
A. 25 T
B. 45 T
C. 35 T
D. 15 T
Và giải thích tại sao lại chọn đáp án mà các bn chọn.

0 bình luận về “Mẹ sinh con năm 25 tuổi. Năm nay tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ. Tuổi năm nay là: A. 25 T B. 45 T C. 35 T D. 15 T Và giải thích tại sao lại chọn đáp án mà”

 1. Mẹ sinh con năm 25 tuổi. Năm nay tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ. Tuổi năm nay là:

  A. 25 T

  B. 45 T

  C. 35 T

  D. 15 T

                                    Giải 

                   Hiệu số phần bằng nhau là :

                               7- 2 = 5 ( phần )

                   Tuổi mẹ năm nay là : 

                              25 : 5 x 7 = 35 ( tuổi )

                                             Đáp số : 35 tuổi

                                                         học tốt ạ !  

                          

                          

 2. Đáp án: chọn C

  Giải thích các bước giải:

   Theo đề bài, ta có sơ đồ:

  Mẹ:  |___|___|___|___|___|___|___|

  Con: |___|___|

   Hiệu số phần bằng nhau là:

     `7-2=5` (phần)

   Tuổi mẹ hiện nay là:

     `25xx7:5=35` (tuổi)

         Đáp số: `35` tuổi

  → Vì đáp số bằng `35` nên chọn C. `35` tuổi

Viết một bình luận