1 cửa hàng mua vào 1 cái quạt giá 440000 đ . biết cửa hàng bán chiếc quạt đc lãi 20% giá bán cửa hàng đó bán số tiền là

Photo of author

By Autumn

1 cửa hàng mua vào 1 cái quạt giá 440000 đ . biết cửa hàng bán chiếc quạt đc lãi 20% giá bán cửa hàng đó bán số tiền là

0 bình luận về “1 cửa hàng mua vào 1 cái quạt giá 440000 đ . biết cửa hàng bán chiếc quạt đc lãi 20% giá bán cửa hàng đó bán số tiền là”

 1. Đáp án:

   ` 528000 ` đồng

  Giải thích các bước giải:

  Số phần trăn lãi của cửa hàng là :

  ` 100% + 20% = 120% `

   Số tiền bán hoa của cửa hàng đó là :

  ` 440000 : 100 . 120 = 528000 ` ( đồng ) 

 2. Tiền lời của chiếc quạt là:

       440 000 x 20 : 100= 88 000 ( đồng)

  Giá bán chiếc quạt là: 

       440 000 + 88 000= 528 000 (đồng)

                Đáp số: 528 000 đồng

         Chúc bn học tốt!

Viết một bình luận