Một bể chứa có thể tích lòng bể là 3,5 dm khối. Hiện trong bể đang chứa 1 lượng nước bằng 80% thể tích của bể. Hỏi cần phải mở vòi chảy thêm vào bể ba

Photo of author

By Hadley

Một bể chứa có thể tích lòng bể là 3,5 dm khối. Hiện trong bể đang chứa 1 lượng nước bằng 80% thể tích của bể. Hỏi cần phải mở vòi chảy thêm vào bể bao nhiêu lít nước

0 bình luận về “Một bể chứa có thể tích lòng bể là 3,5 dm khối. Hiện trong bể đang chứa 1 lượng nước bằng 80% thể tích của bể. Hỏi cần phải mở vòi chảy thêm vào bể ba”

 1. Đáp án:

  Đổi 3,5dm = 3500l

  Số nước cần thêm vào bằng 20%=0,2 của bể

  Số lít nước lần thêm vào bể là:

  3500×0,2=700 (lít nước)

  Đáp số: 700 (lít nước)

  Nhớ Vote 5 sao và cho mik câu tl hay nhất nhé

  Chúc Bạn học tốt

 2. Lời giải:

  Đổi đơn vị: $3,5$ $m^3$ $=$ $3500$ lít nước

  Số lượng nước cần thêm vào bể là:

  $100\%-80\%=20\%$ thể tích của bể

  Vậy số lít nước lần thêm vào bể là:

  $3500:100\times20=700$ (lít)

  Đáp số: $700$ lít nước.

  Bài làm:

  – Ta dùng công thức: $a\%-b\%=(a-b)\%$

  – Công thức $a\%=\dfrac{a}{100}$

  Cả thể tích lòng của bể nước chia làm 100 phần bằng nhau thì 20% tương đương với 20 phần bằng nhau.

Viết một bình luận