1/Để giúp các bạn miền Trung bị bão lụt, các bạn học sinh của ba lớp 6 đã quyên góp được một số quần áo. Lớp 6A quyên góp được 72 bộ quần áo. Số bộ qu

By Alexandra

1/Để giúp các bạn miền Trung bị bão lụt, các bạn học sinh của ba lớp 6 đã quyên góp được một số quần áo. Lớp 6A quyên góp được 72 bộ quần áo. Số bộ quần áo lớp 6B quyên góp đuợc bằng 5/6 của lớp 6A và bằng 80% của lớp 6C. Hỏi cả ba lớp đã quyên góp được bao nhiêu bộ quần áo ?
2/Hai người thợ cùng làm chung một công việc thì sau 6 giờ xong. Nếu làm một mình thì người thứ nhất làm công việc ấy mất 9 giờ mới xong. Hỏi Nếu người thứ hai làm một mình công việc ấy mất mấy giờ mới xong ? GIẢI CHI TIẾT GIÚP MIK Ạ

0 bình luận về “1/Để giúp các bạn miền Trung bị bão lụt, các bạn học sinh của ba lớp 6 đã quyên góp được một số quần áo. Lớp 6A quyên góp được 72 bộ quần áo. Số bộ qu”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1

  Số áo quyên góp lớp 6b là:

  72:6 . 5=60(bộ)

  Số áo quyên góp lớp 6c là:

  60 :80 . 100=75(bộ)

  Số bộ quần áo đã quyên góp là:

  60+72+75=207(bộ)

  Vậy….

  Bài 2

  Trong 1 giờ cả 2 người thợ làm là:

  1:6=1/6

  Trong 1 giờ  người thợ thứ nhất làm là:

  1:9=1/9

  Trong 1 giờ  người thợ thứ 2 làm là:

  1/6-1/9=1/18

  Vậy người thứ 2 làm trong 18 giờ

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời

Viết một bình luận