Cho biết ba yếu tố của lực và lấy ví dụ

By Jasmine

Cho biết ba yếu tố của lực và lấy ví dụ

0 bình luận về “Cho biết ba yếu tố của lực và lấy ví dụ”

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải: điểm đặt, phương

  chiều và độ lớn

  ví dụ : đặt quyển sách trên bàn quyển sách chịu sức hút của trái đất chính là trọng lực

  điểm đặt của lực : đặt vào trọng tâm của quyển sách

  có phương thẳng đứng , chiều từ trên xuống dưới

  độ lớn p = 10m

  Trả lời
 2. – Các yếu tố của lực :

  + Gốc là điểm mà lực tác dụng lên vật

  + Phương và chiều là phương, chiều của lực

  + Độ dài biểu diễn độ lớn của lực theo một tỉ lệ xích cho trước.

  Trả lời

Viết một bình luận