Cho 3,6 gam một oxit kim loại M có hoá trị II tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch H2 SO4 9,8%. Kim loại M là A: Mg B: Zn C: Ca D: Ba

By Amaya

Cho 3,6 gam một oxit kim loại M có hoá trị II tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch H2 SO4 9,8%. Kim loại M là
A:
Mg
B:
Zn
C:
Ca
D:
Ba

0 bình luận về “Cho 3,6 gam một oxit kim loại M có hoá trị II tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch H2 SO4 9,8%. Kim loại M là A: Mg B: Zn C: Ca D: Ba”

 1. M + H2SO4 ==> MSO4 + H2

  Ta có: mH2SO4= 150×9,8%=14,7 (g)

  ==> nH2SO4= 14,7/98= 0,15 (mol)

  ==> nM=nH2SO4= 0,15 (mol)

  ==> $M_{M}$ = m/n= 3,6/0,15= 24 (g/mol)

  Vậy M là Mg

  Chọn A

   

  Trả lời

Viết một bình luận