1. Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành 2 nhóm chính là?

Photo of author

By aikhanh

1. Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành 2 nhóm chính là?

0 bình luận về “1. Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành 2 nhóm chính là?”

  1. – Phân chia gồm quả khô ( quả khô nẻ và quả khô không nẻ ) và quả thịt ( quả mọng và quả hạch )

    – Đặc điểm:

    + Quả khô: vỏ mỏng và khô, cứng.

    + Quả thịt: khi chín mềm, vỏ dày chứa nhiều thịt quả.

     

Viết một bình luận