1 hình chữ nhật có chu vi gấp 7 lần chiều rộng và hơn rộng 60m tính diện tích.kẾT QUẢ THÔI NHED

Photo of author

By aikhanh

1 hình chữ nhật có chu vi gấp 7 lần chiều rộng và hơn rộng 60m tính diện tích.kẾT QUẢ THÔI NHED
Viết một bình luận