khi dot khi metan(CH4);khi axetilen(C2H2);ruou etylic(C2H6O) deu cho san pham la khi cacbonic va hoi nuoc.Hay viet PTHH phan ung chay cua cac phan ung

By Samantha

khi dot khi metan(CH4);khi axetilen(C2H2);ruou etylic(C2H6O) deu cho san pham la khi cacbonic va hoi nuoc.Hay viet PTHH phan ung chay cua cac phan ung tren

0 bình luận về “khi dot khi metan(CH4);khi axetilen(C2H2);ruou etylic(C2H6O) deu cho san pham la khi cacbonic va hoi nuoc.Hay viet PTHH phan ung chay cua cac phan ung”

Viết một bình luận