1 hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao và có diện tích xung quanh bằng 314 mét vuông.Tính bán kính đáy hình trụ

By Gabriella

1 hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao và có diện tích xung quanh bằng 314 mét vuông.Tính bán kính đáy hình trụ

0 bình luận về “1 hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao và có diện tích xung quanh bằng 314 mét vuông.Tính bán kính đáy hình trụ”

 1. Đáp án:

   `r=5\sqrt{2}m`

  Giải thích các bước giải:

  Vì hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao nên `r=h`

  Diện tích xung quanh của hình trụ bằng $314m^2$ nên:

  `\qquad S_{xq}=314`

  `<=>2πrh=314`

  `<=>2.3,14. r .r=314`

  `<=>r^2=50`

  Vì `r>0=>r=\sqrt{50}=5\sqrt{2}m`

  Vậy bán kính đáy hình trụ là `5\sqrt{2}m`

  Trả lời

Viết một bình luận