1.Mẹ đi từ cơ quan bằng xe máy thì hết 15 phút .Tính quãng đường từ nhà đến cơ quan của mẹ ,biết vận tốc đi xe máy của mẹ là 35 km/giờ GIÚP MÌNH NHÉ

Photo of author

By Audrey

1.Mẹ đi từ cơ quan bằng xe máy thì hết 15 phút .Tính quãng đường từ nhà đến cơ quan của mẹ ,biết vận tốc đi xe máy của mẹ là 35 km/giờ
GIÚP MÌNH NHÉ
Leave a Comment