1)Một lớp có 45 học sinh. Có 32 hs giỏi Toán, 20 hs giỏi Văn và 5 hs giỏi các môn khác. Hỏi có bao nhiêu hs giỏi cả Toán và Văn? 2) Tìm x: 32 – ( x –

By Lyla

1)Một lớp có 45 học sinh. Có 32 hs giỏi Toán, 20 hs giỏi Văn và 5 hs giỏi các môn khác. Hỏi có bao nhiêu hs giỏi cả Toán và Văn?
2) Tìm x:
32 – ( x – 3) = 12

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận