1. Một taxi dự định đi từ A đến B vs vận tốc trung bình 50 km/h, nhưng khi hết 1/3 quãng đường đầu thi xe tăng vận tốc thêm 10 km/h nên đến B sớm hơn

Photo of author

By Madeline

1. Một taxi dự định đi từ A đến B vs vận tốc trung bình 50 km/h, nhưng khi hết 1/3 quãng đường đầu thi xe tăng vận tốc thêm 10 km/h nên đến B sớm hơn 6 phút. tính số tiền mà người đó phải trả (làm tròn đến nghìn đồng), bt bảng giá taxi đc niêm yết như sau: giá mở cửa (<1km): 11. 000đ; giá từ km tiếp theo: 15.100đ; giá từ km thứ 31: 12. 000đ
Leave a Comment