1. Một vật đặt sát gương cầu lõm cho ảnh của vật có tính chất gì? 2. Một người đứng cảnh một vách đá 17m và hét to. Hỏi người ấy có nghe thấy tiếng va

Photo of author

By Vivian

1. Một vật đặt sát gương cầu lõm cho ảnh của vật có tính chất gì?
2. Một người đứng cảnh một vách đá 17m và hét to. Hỏi người ấy có nghe thấy tiếng vang của âm không? Tại sao? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.
3. Chiếu tia tới SI hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc 40 độ. Để có tia phản xạ theo phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới ta phải đặt gương ntn?(Trình bày cách vẽ)
lưu ý: có 2 trường hợp:
– tia tới từ trái sang phải
– tia tới từ phải sang trái

0 bình luận về “1. Một vật đặt sát gương cầu lõm cho ảnh của vật có tính chất gì? 2. Một người đứng cảnh một vách đá 17m và hét to. Hỏi người ấy có nghe thấy tiếng va”

 1. Đáp án:

  1.Đặt một vật gần gương cầu lõm thì ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm có tính chất: ảnh ảo lớn hơn vật.

  2.thời gian người đó nghe được âm phản xạ là : 17:340=1/20(s)

  mà âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp 1 quãng thời gian ít nhất là 1/15s (1/20<1/15) nên người đó ko nghe được tếng vang
  3. Máy mình không chụp được nên câu này mình không làm nha

  Giải thích các bước giải:

   

 2. Đáp án:1 . Môt vật đặt sát gương cầu lỏm có t/c: nhỏ hơn vật.

   mik đang làm câu 2 và 3 bạn chờ chút

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận