1. Một vật đặt sát gương cầu lõm cho ảnh của vật có tính chất gì? 2. Một người đứng cảnh một vách đá 17m và hét to. Hỏi người ấy có nghe thấy tiếng va

Photo of author

By Vivian

1. Một vật đặt sát gương cầu lõm cho ảnh của vật có tính chất gì?
2. Một người đứng cảnh một vách đá 17m và hét to. Hỏi người ấy có nghe thấy tiếng vang của âm không? Tại sao? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.
3. Chiếu tia tới SI hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc 40 độ. Để có tia phản xạ theo phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới ta phải đặt gương ntn?(Trình bày cách vẽ)
lưu ý: có 2 trường hợp:
– tia tới từ trái sang phải
– tia tới từ phải sang trái
Leave a Comment