Khối lượng nước trong hạt tươi là 19%. Lấy 100kg hạt tươi đem phơi khô thì khối lượng hạt giảm đi 10kg. Tính tỉ số phần trăm lượng nước trong hạt đã p

Photo of author

By Lydia

Khối lượng nước trong hạt tươi là 19%. Lấy 100kg hạt tươi đem phơi khô thì khối lượng hạt giảm đi 10kg. Tính tỉ số phần trăm lượng nước trong hạt đã phơi khô?

0 bình luận về “Khối lượng nước trong hạt tươi là 19%. Lấy 100kg hạt tươi đem phơi khô thì khối lượng hạt giảm đi 10kg. Tính tỉ số phần trăm lượng nước trong hạt đã p”

 1. Đáp án:

   9,9%

  Giải thích các bước giải:

  Đề đúng là: KL nước trong hạt tươi là 19%. Lấy 100kg hạt tươi đi phơi khô thì KL hạt giảm đi 10kg. Tính tỉ số phần trăm lượng nước trong hạt đã phơi khô?

  Giải

  Lượng nước trong 100kg hạt tươi là: 100 x 19% = 19 (kg)

  Lượng nước còn lại trong hạt là: 19 – 10 = 9 (kg)

  Lượng hạt phơi khô còn lại là: 100 – 9 = 91 (kg)

  Tỉ số phần trăm lượng nc trong hạt đã phơi khô là: 9 : 91 x 100 = 9,9%

  Đáp số: 9,9%

  Tick nhá!! chúc học tốt

   

Viết một bình luận