1, Nêu chi tiết về vương quốc Cam-pu-chia ( giai đoạn phát triển, thời kỳ lập nước … ) 2, Nêu chi tiết về vương quốc Lào ( – ) 3, Nêu sự hình thà

Photo of author

By Serenity

1, Nêu chi tiết về vương quốc Cam-pu-chia ( giai đoạn phát triển, thời kỳ lập nước … )
2, Nêu chi tiết về vương quốc Lào ( …. )
3, Nêu sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.
4, Nêu sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.
5, Nêu văn hóa khoa học – kĩ thuật Trung Quốc thời Phong kiến.

LÀM ĐƯỢC THÌ LÀM
KHÔNG ĐƯỢC THÌ ĐỂ NGƯỜI KHÁCCC

CẢM ƠN!!!
Leave a Comment