1 người đi xe đạp từ A-B cách nhau 33km với vận tốc xác định .khi đi từ B-A người đó đi bằng con đường khác dài hơn trước 29km nhưng với vận tốc lớn h

Photo of author

By Aaliyah

1 người đi xe đạp từ A-B cách nhau 33km với vận tốc xác định .khi đi từ B-A người đó đi bằng con đường khác dài hơn trước 29km nhưng với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 3km/h .tính vận tốc lúc đi biết thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 1h30 phút

0 bình luận về “1 người đi xe đạp từ A-B cách nhau 33km với vận tốc xác định .khi đi từ B-A người đó đi bằng con đường khác dài hơn trước 29km nhưng với vận tốc lớn h”

 1. Đổi $1h30’$ = $\frac{3}{2}$h
  Ta có phương trình:
  $\frac{62}{(x+3)}$ – $\frac{33}{x}$ = $\frac{3}{2}$
  ⇔ $3x^2$ – $49x$ + $198$ = $0$
  ⇔ $x=9$ hoặc $x=$$\frac{22}{3}$
  Vậy vận tốc của người đi xe máy là $9km/h$ hoặc $\frac{22}{3}$$km/h$

   Xin hay nhất !

Viết một bình luận