Đặt câu với từ reseved : kín đáo , dè dặt ; sociable : hòa đồng ; out – going : quan hệ rộng ; humorous : hài hước , talkative : lắm mồm ( mỗi câu t

Photo of author

By Kylie

Đặt câu với từ reseved : kín đáo , dè dặt ; sociable : hòa đồng ; out – going : quan hệ rộng ; humorous : hài hước , talkative : lắm mồm ( mỗi câu từ 9 từ trở lên )

0 bình luận về “Đặt câu với từ reseved : kín đáo , dè dặt ; sociable : hòa đồng ; out – going : quan hệ rộng ; humorous : hài hước , talkative : lắm mồm ( mỗi câu t”

 1. 1/Every day I dress reseved.

  =>Ngày nào tôi cũng ăn mặc kín đáo.

  2/Teachers told Mik to sociable with each other.

  =>Thầy cô dặn mik phải hòa đồng với nhau.

  3/My people family is out-going.

  =>Người gia đình tôi là quan hệ rộng.

  4/My brother’s friend is humorous.

  =>Bạn anh trai luôn hài hước.

  5/My mother was very talkative at home.

  =>Ở nhà mẹ tôi rất lắm mồm.

  ➡️Cho mik câu trả lời hay nhất nhé!????

  ????Nguồn:Tika????

  ????⭐️CHÚC CẬU HỌC TỐT⭐️????

 2. i alwways be in reserved so they think i am a bad boy

  i am very sociable with everyone so they say i am a goog boy

  my out going is not too bad,i have a lots of friend

  You are so humors that anyting you say,i always laugh

  My mother í talkative person why is she like that

Viết một bình luận