1. Nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bảo tàng.Tính số học sinh tham quan biết rằng nếu xếp mỗi xe 36 ,40 hay 45 hs đều vừa đủ vàsô

By Julia

1. Nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bảo tàng.Tính số học sinh tham quan biết rằng nếu xếp mỗi xe 36 ,40 hay 45 hs đều vừa đủ vàsố hs khoảng từ 1000 đến 1100 em
2.Một đơn vị bộ đội có gần 1000 chiến sĩ , Khi xếp hàng 20 , 25 , 30 đều thừa 15 chiến sĩ nhg xếp hàng 41 thì vừa đủ .Tính số chiến sĩ

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận