1. Nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bảo tàng.Tính số học sinh tham quan biết rằng nếu xếp mỗi xe 36 ,40 hay 45 hs đều vừa đủ vàsô

By Julia

1. Nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bảo tàng.Tính số học sinh tham quan biết rằng nếu xếp mỗi xe 36 ,40 hay 45 hs đều vừa đủ vàsố hs khoảng từ 1000 đến 1100 em
2.Một đơn vị bộ đội có gần 1000 chiến sĩ , Khi xếp hàng 20 , 25 , 30 đều thừa 15 chiến sĩ nhg xếp hàng 41 thì vừa đủ .Tính số chiến sĩ

0 bình luận về “1. Nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bảo tàng.Tính số học sinh tham quan biết rằng nếu xếp mỗi xe 36 ,40 hay 45 hs đều vừa đủ vàsô”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:gọi số học sinh tham quan là x (x thuộc N*)

  Ta có x chia hết cho 36; x chia hết cho 40; x chia hết cho 45 và khoảng từ 100 đến 1100 em

  Suy ra x thuộc BCNN(36;40;45)

  36=2^2 x 3^2

  40= 2^3 x 5

  45=3^2 x5

  BCNN(36,40,45) = 2^3 x 3^2×5= 8x9x5=360

  BC(36,40,45)=B(360)={0;360;720;1080;1440;…)

  Vì x khoảng từ 1000 đến 1100

  Nên x = 1080

  Vậy có 1080 hs tham quan

   

  Trả lời

Viết một bình luận