1 ô tô đi từ a đến b trong 2 giờ với vận tốc là 30 km/giờ.sau đó ô tô tiếp tục đi đến c hết 1,5 giờ với vận tốc 36 km/giờ.tính quãng dươngd từ a đến c

By Mackenzie

1 ô tô đi từ a đến b trong 2 giờ với vận tốc là 30 km/giờ.sau đó ô tô tiếp tục đi đến c hết 1,5 giờ với vận tốc 36 km/giờ.tính quãng dươngd từ a đến c

0 bình luận về “1 ô tô đi từ a đến b trong 2 giờ với vận tốc là 30 km/giờ.sau đó ô tô tiếp tục đi đến c hết 1,5 giờ với vận tốc 36 km/giờ.tính quãng dươngd từ a đến c”

 1. Đáp án:

  Quãng đường mà ô tô đi từ  a đến b trong 2 giờ là:

  `30 xx 2=60`(km)

  Quãng đường mà ô tô tiếp tục đi đến c hết 1,5 giờ là:

  `36 xx 1,5= 54`(km)

  Quãng đường từ a đến c dài số km là:

  `60 + 54 =114`(km)

  XIN HAY NHẤT NHA

  @hoang

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   `114` `km`

  Giải thích các bước giải:

  quảng đường AB dài số km là :

     `2×30=60` `(km)`

  quảng đường BC dài số km là :

     `1,5×36=54` `(km)`

  quảng đường AC dài số km là :

     `60+54=114` `(km)`

            `Đs:` `114` `km`

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm