1 ô tô đi từ a đến b với vận tốc 32km/h. cùng lúc đó có 1 xe máy đi từ B đến A với vận tốc 23 km/ giờ. sau 3 giờ 20 phút thì 2 xe gặp nhau. a) tính q

Photo of author

By Iris

1 ô tô đi từ a đến b với vận tốc 32km/h. cùng lúc đó có 1 xe máy đi từ B đến A với vận tốc 23 km/ giờ. sau 3 giờ 20 phút thì 2 xe gặp nhau.
a) tính quãng đường AB .
b) Nơi 2 xe gặp nhau cách B bao nhiêu km?

0 bình luận về “1 ô tô đi từ a đến b với vận tốc 32km/h. cùng lúc đó có 1 xe máy đi từ B đến A với vận tốc 23 km/ giờ. sau 3 giờ 20 phút thì 2 xe gặp nhau. a) tính q”

 1. Đổi 3 giờ 20 phút= 10/3 giờ.

  a) Quãng đường AB dài số km là:

  (32+23)× 10/3= 550/3 (km).

  b) Nơi 2 xe gặp nhau cách B số km là:

  23×10/3= 230/3 (km).

              Đáp số: a) 550/3 km.

                           b) 230/3 km.

  Chúc bạn hok tốt ^.^

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tổng vận tốc 2 xe là:

  23+32=55(km/h)

  Đổi 3 giờ 20 phút=3 `1/3` giờ

  =`10/3` giờ

  Quãng đường AB là:

  `55` `x` `10/3`=`183` `1/3`

  Nơi 2 xe gặp nhau cách B:

  `23` `x` `10/3`=`76` `2/3`

  Đáp số:a) 183` `1/3` km

              b)`76` `2/3` km

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Viết một bình luận