1 ô tô với lực kéo 600N đã đi được quãng đường 7.5km trong thời gian 20phút. a) Tính công thực hiện của ô tô.b) Tính công suất của động cơ ô tô

Photo of author

By Cora

1 ô tô với lực kéo 600N đã đi được quãng đường 7.5km trong thời gian 20phút. a) Tính công thực hiện của ô tô.b) Tính công suất của động cơ ô tô
Leave a Comment