1/so sánh $\frac{13}{27}$ $\frac{7}{15}$ Ko quy đồng tử số, mẫu số, vận dụng những tính chất của hai phân số để so sánh 2/Một cửa hàng có 5 rổ cam và

Photo of author

By Kaylee

1/so sánh $\frac{13}{27}$ $\frac{7}{15}$
Ko quy đồng tử số, mẫu số, vận dụng những tính chất của hai phân số để so sánh
2/Một cửa hàng có 5 rổ cam và quýt, trong mỗi rổ chỉ có một loại quả. Số quả ở mỗi rổ là 50, 45, 40, 55,70 quả. Sau khi bán đi 1 rổ thì số quả cam còn lại gấp 3 lần số quả quýt. Hỏi trong các rổ còn lại rổ nào đựngcam, rổ nào đựng quýt

0 bình luận về “1/so sánh $\frac{13}{27}$ $\frac{7}{15}$ Ko quy đồng tử số, mẫu số, vận dụng những tính chất của hai phân số để so sánh 2/Một cửa hàng có 5 rổ cam và”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1:

  Ta có: 

  `13:27` `=` `0,48148`

  `7:15` `=` `0,46666`

  Vì `0,48148` `>` `0,46666`

  `<=>` `13/27` `>` `7/15`

  Vậy `13/27` `>` `7/15`

  Bài 2:

  Gọi số quả quýt còn lại là `x`

  số quả cam còn lại gấp 3 lần số quả quýt

  `<=>` số quả cam còn lại là `3x`

  Gọi `1` rô sau đc bạn là `y`

  Ta có:

  `3x+x` `+y` `=` `55+45+40+55+70`

  `4x+y` `=` `260`

  Ta có `260` chia hết cho `4`

  `4x` chia hết cho `4`

  `<=>` `260-4x` chia hết cho `4`

  `<=>` `y` chia hết cho `4`

  Mà số quả trong từng rổ lần lượt là: `50;45;40;55;70`

  `<=>` `y` `=` `40`

  Vì `40` chia hết cho `4`

  `4x` `=` `260-40` `=` `220`

  `x` `=` `220/4` `=` `55`

  `3x` `=` `55` x `3` `=` `165`

  Vậy rổ đựng quýt có `55` quả còn rổ đựng cam có số quả từng rổ là: `70;50;45`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

 2. Đáp án:

   1, 

  Ta có : 

  $\frac{13}{27}$ = 0,48…

  $\frac{7}{15}$   = 0,46….

  Do 0,48… > 0,46 …. 

  => $\frac{13}{27}$ > $\frac{7}{15}$

  2, Sau khi bán đi 1 rổ thì số quả cam còn lại gấp 3 lần số quả quýt

  => Số quả còn lại trong 4 rổ chia hết cho 4 

  mà ta có : 50 + 45 + 40 + 55 + 70 = 260 chia hết cho 4 (260 : 4 = 65)

  => cái rổ bán đi phải có số quả chia hết cho 4 

  => cái rổ bán là 40 quả

  Số quả còn lại là : 260 – 40 = 220

  Rổ đựng quýt là : 220 : 4 = 55 ( quả )

  Vậy rổ 55 quả đựng quýt ,còn lại đựng cam

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận