Một sân vận động có chu vi là 400m,chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều dài,chiều rộng của sân vận động đó.

By Kennedy

Một sân vận động có chu vi là 400m,chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều dài,chiều rộng của sân vận động đó.

0 bình luận về “Một sân vận động có chu vi là 400m,chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều dài,chiều rộng của sân vận động đó.”

 1. Giải thích các bước giải:

  Nửa chu vi sân vận động là:
  `400:2=200(m)`
  Ta có sơ đồ:
  Chiều dài:|—-|—-|—-| Tổng:`200m`
  Chiều rộng:|—-|—-|
  Tổng số phần bằng nhau là:
  `3+2=5`(phần)
  Chiều dài sân vận động là:
  `200:5xx3=120(m)`
  Chiều rộng sân vận động là:
  `200:5xx2=80(m)`
  Đáp số:Chiều dài:`120m`
         Chiều rộng:`80m`

  Trả lời
 2. Nửa chu vi của sân vận động đó là:

             400:2=200(m)

  (Phần kia bn tự lm cs đc k ạ)

  Tổng số phần bằng nhau là:

              3+2=5(phần)

  Chiều dài của sân vận động đó là:

               200:5×3=120(m)

  Chiều rộng của sân vận động đó là:

               200-120=80(m)

         Đ/s:Chiều dài:120m

                 Chiều rộng:80m

  #Creative Team Name

  @Xin ctrlhn ạ

   

  Trả lời

Viết một bình luận